Projekty výzkumu a vývoje
2017
Metodika vymezování územního sytému ekologické stability 
Řešitel: L. Bínová, M. Culek, J. Glos, J. Kocián, D. Lacina, M. Novotný, E. Zimová

2009
Zachování Krajinného rázu NP a CHKO Šumava
Řešitel: Löw, Jablonská, Dohnal, Novák
Stránky projektu zde
Výstupem projektu je publikace:
Löw, J., Zimová E., Dohnal T., Hubený P., Jablonská L., Novák J.  Krajina Národního parku Šumava. Vimperk, 2011.

2007
Projevy křesťanské liturgie v kulturní krajině
Řešitel: Pavel Kopeček, Jiří Löw, Petr Kučera
Nositel projektu: Mendelova univerzita v Brně
Výstupem projektu je publikace:
KOPEČEK, Pavel. Projevy křesťanské liturgie v kulturní krajině. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-387-5

2005
Metodické postupy projektování lokálního ÚSES
Řešitel: Petr Maděra, Eliška Zimová
Nositel projektu: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně a LÖW & spol.
Publikace ke stažení zde

2006 - 2010
"OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU JAKO PODSTATNÉHO RYSU ČESKÉ KULTURNÍ KRAJINY"

Identifikační kód: 2B06126
Zadavatel:         ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Nositel projektu:
LÖW & spol., s.r.o., Brno
Spolunositel:    Masarykova univerzita, Brno
Informace o projektu zde

Výstupy projektu:
V002 - Typické znaky krajinného rázu v ČR
    
Titul-priloha katalogu znaku krajinneho razu
     V002_uvod _katalog
V003 - Ekonomicko-správní nástroje k ochraně krajinného rázu
     Ekonomické a správní nástroje ochrany krajinného rázu

https://munishop.muni.cz/obchod/knihy/ekonomicke-a-spravni-nastroje-ochrany-krajinneho-razu-00000045245

https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/9BE7ACE92CCC839FC125708B001BB0F6/$file/planeta8_web.pdf
V004 - Metodické pomůcky k výchově a vzdělávání při ochraně
             krajinného rázu
    
kniha


   V005 - Digitální zpracování metodických pomůcek a katalogu
     aktivita 5.1.
         
V005_uvod _katalog
          katalog-tab_Ia
          katalog-tab_Ib
          katalog-tab_Ic
          katalog-tab_IIA
          katalog-tab_IIB
          katalog-tab_IIC
     aktivita 5.2.
         
dobre_priklady


2004
"DLOUHODOBÉ VÝZKUMNÉ OBJEKTY NA ÚROVNI EKOSYSTÉMŮ V ČESKÉ REPUBLICE - PŘÍSPĚVEK DO EVROPSKÉ SÍTĚ"
Identifikační kód:
OC E25.001
Zadavatel:         ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Nositel projektu: Mendelova univerzita, Brno
Publikace:
"METODICKÉ POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ LOKÁLNÍHO ÚSES"
Subdodavatel:
   LÖW & spol., s.r.o., Brno

2003 - 2005
"TYPOLOGIE ČESKÉ KRAJINY"
"TYPOLOGIE ČESKÉ KRAJINY"
Identifikační kód:
SE/640/1/03
Zadavatel:
        ČR - Ministerstvo životního prostředí
Nositel projektu:  LÖW & spol., s.r.o., Brno
Článek o projektu zde
Postup pro načtení mapových vrstev v mapovém prohlížeči nejdete zde

2003 - 2004
"VYHODNOCENÍ POTENCIÁLU KRAJINY ČR Z HLEDISKA MOŽNÉHO DALŠÍHO ÚZEMNÍHO ROZVOJE V CHKO"
"VYHODNOCENÍ POTENCIÁLU KRAJINY ČR Z HLEDISKA MOŽNÉHO DALŠÍHO ÚZEMNÍHO ROZVOJE V CHKO"
Identifikační kód:
SK/620/16/03
Zadavatel:
       ČR - Ministerstvo životního prostředí
Nositel projektu:
 LÖW & spol., s.r.o., Brno
Spolunositel:    AGERIS s.r.o., Brno

2002 - 2004
"ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE EVROPSKÉ ÚMLUVY O KRAJINĚ V DALŠÍ ČINNOSTI MŽP"  
Identifikační kód: SE/640/6/02
Zadavatel:
        ČR - Ministerstvo životního prostředí
Nositel projektu:
 VÚKOZ, p.o., Průhonice
Spolunositel:    
 LÖW & spol., s.r.o., Brno

2002 - 2003
"STRATEGIE A METODICKÁ PODPORA ÚDRŽBY A ROZVOJE ZELENĚ V URBANIZOVANÉM PROSTORU"
"STRATEGIE A METODICKÁ PODPORA ÚDRŽBY A ROZVOJE ZELENĚ V URBANIZOVANÉM PROSTORU"
Identifikační kód:
SE/660/1/02
Zadavatel:
        ČR - Ministerstvo životního prostředí
Nositel projektu:
  LÖW & spol., s.r.o., Brno
Spolunositel:
     Projekce zahradní,krajinná a GIS,s.r.o.,Brno

1999 - 2001
"PÉČE O KRAJINU II"
Identifikační kód:
SE/640/1/99
Zadavatel:
        ČR - Ministerstvo životního prostředí
Nositel projektu:  Česká zemědělská univerzita, Praha
Spolunositel:
     LÖW & spol., s.r.o., Brno

1994 - 1995
"TRANSFORMACE PŘÍHRANIČNÍ KRAJINY JIŽNÍ MORAVY"
Identifikační kód: GA205/94/1222
Zadavatel:        Grantová agentura České republiky
Nositel projektu:  Ústav geoniky AV ČR,v.v.i., Praha
Spolunositel:     LÖW & spol., s.r.o., Brno

Nahoru ↑

© 2006-2024 ONEsolution.cz  |  Copyright 2009 LÖW & spol., s.r.o.  |  ONEbit.cz hosting