Společnost vznikla v roce 1990 s ideou samostatněji prosazovat v praxi ty přístupy k hospodaření s krajinou, které v potřebné míře zohledňují zájmy ochrany přírody při ekonomickém využívání krajiny a přírodních zdrojů. Díky svému profesnímu i občanskému působení v nevládních organizacích jsme měli i jasnou představu o způsobech naší práce.

 

Jako zásady pro naši práci jsme si stanovili jednoduché úkoly, které se snažíme splnit při každé konkrétní akci:

  1. co nejúplněji zkoumat a poznávat vztahy mezi všemi biotickými a abiotickými složkami v řešeném prostředí,

  2. hledat nejpřirozenější a nejplynulejší cestu k obnovení rovnováhy mezi přírodními systémy a činností člověka, to jest cestu bez dramatických šoků a změn,

  3. nalézat co nejširší shodu mezi zájmy ochrany přírody a využíváním území podle potřeb a přání lidí v něm žijících,

  4. uplatňovat takový přístup k tvorbě nových prvků  v krajině, který nejdřív vymezí limity a bariéry v území a až pak hledá nejméně konfliktní řešení.

     

Vše se snažíme dělat navíc s vědomím, že jediným skutečným hospodářem v území může být člověk, pro kterého je obec a krajina zároveň domovem i živitelkou. Nechceme jít cestou tvrdého prosazování teoretických odborných výsledků naší práce, ale cestou dialogu, vzájemného poznání a přesvědčování se.

 

Firma LÖW & spol., s.r.o. v současné době sídlí ve vlastní budově v Brně - Husovicích, na ulici Vranovská 102. Disponuje celkem pěti vysokoškolsky vzdělanými pracovníky.

 

Nahoru ↑

© 2006-2024 ONEsolution.cz  |  Copyright 2009 LÖW & spol., s.r.o.  |  ONEbit.cz hosting